Γκαρνέ (σταμνί για τζάκι)

Product Description

Γκαρνέ (σταμνί για τζάκι)

Additional Information

Dimensions 24 x 23 cm