Καλάθι μικρό 3,5Lt

Product Description

Καλάθι μικρό 3,5Lt

Additional Information

Dimensions 35 x 15 cm