Ταβάς ρηχά 2Lt

Product Description

Ταβάς ρηχά 2Lt

Additional Information

Dimensions 23 x 11 cm