Ταβάς ρηχά 3Lt

Product Description

Ταβάς ρηχά 3Lt

Additional Information

Dimensions 27 x 15 cm