Ταβάς ρηχά 4Lt

Product Description

Ταβάς ρηχά 4Lt

Additional Information

Dimensions 29 x 16 cm