063

Θυμιατό Νο 63

Product Description

Censer No 63